اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت

کاربر گرامی؛

با توجه به اطلاعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت، کلیه فروشگاه ها موظف به ثبت فاکتور های فروش در سامانه افق (استانداردسازی و نظارت بر قیمت ها) هستند.

به این منظور، تمامی فاکتورهای فروش پس از تکمیل خرید، در سامانه افق ثبت شده و پیامکی از طرف سامانه جامع مطابق تصویر ارسال می شود.

در نظر داشته باشید، از طرف فروشگاه موبیل(فروغ شرقی سبز)، با شما تماس گرفته می شود و میبایست  «کد فروش نهایی» را به کارشناسان این مجموعه اعلام نمایید.